CONSERVATION OF MASS

\kˌɒnsəvˈe͡ɪʃən ɒv mˈas], \kˌɒnsəvˈe‍ɪʃən ɒv mˈas], \k_ˌɒ_n_s_ə_v_ˈeɪ_ʃ_ə_n ɒ_v m_ˈa_s]\

Definitions of CONSERVATION OF MASS

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd