CONSERVATION OF ENERGY RESOURCES

\kˌɒnsəvˈe͡ɪʃən ɒv ˈɛnəd͡ʒi ɹɪzˈɔːsɪz], \kˌɒnsəvˈe‍ɪʃən ɒv ˈɛnəd‍ʒi ɹɪzˈɔːsɪz], \k_ˌɒ_n_s_ə_v_ˈeɪ_ʃ_ə_n ɒ_v ˈɛ_n_ə_dʒ_i ɹ_ɪ_z_ˈɔː_s_ɪ_z]\

Definitions of CONSERVATION OF ENERGY RESOURCES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd