CERTIFICATION OR CERTIFICATE OF ASSISE

\sˌɜːtɪfɪkˈe͡ɪʃən ɔː sətˈɪfɪkət ɒv ɐsˈa͡ɪz], \sˌɜːtɪfɪkˈe‍ɪʃən ɔː sətˈɪfɪkət ɒv ɐsˈa‍ɪz], \s_ˌɜː_t_ɪ_f_ɪ_k_ˈeɪ_ʃ_ə_n ɔː s_ə_t_ˈɪ_f_ɪ_k_ə_t ɒ_v ɐ_s_ˈaɪ_z]\

Definitions of CERTIFICATION OR CERTIFICATE OF ASSISE

Sort: Oldest first
 
1856 - A Law Dictionary
By John Bouvier

Word of the day

cystis urinaria

  • Urinary bladder, vesica urinaria.
View More