AUDITION COLORéC

\ɔːdˈɪʃən kˈʌləɹ ˌe͡ɪtˈɪldə kˈɒpɪɹˌa͡ɪt sˈiː], \ɔːdˈɪʃən kˈʌləɹ ˌe‍ɪtˈɪldə kˈɒpɪɹˌa‍ɪt sˈiː], \ɔː_d_ˈɪ_ʃ_ə_n k_ˈʌ_l_ə_ɹ ˌeɪ__t_ˈɪ_l_d_ə_ k_ˈɒ_p_ɪ_ɹ_ˌaɪ_t s_ˈiː]\

Definitions of AUDITION COLORéC

Sort: Oldest first
 
1898 - American pocket medical dictionary
By Willam Alexander Newman Dorland

Word of the day

Hyracoid

  • Of or pertaining to the Hyracoidea. One of the Hyracoidea.
View More