ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS

\ɐtˈɛnʃən dˈɛfɪsˌɪt hˌa͡ɪpəɹɐktˈɪvɪti dɪsˈɔːdəz], \ɐtˈɛnʃən dˈɛfɪsˌɪt hˌa‍ɪpəɹɐktˈɪvɪti dɪsˈɔːdəz], \ɐ_t_ˈɛ_n_ʃ_ə_n d_ˈɛ_f_ɪ_s_ˌɪ_t h_ˌaɪ_p_ə_ɹ_ɐ_k_t_ˈɪ_v_ɪ_t_i d_ɪ_s_ˈɔː_d_ə_z]\

Definitions of ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd